logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

Prezentujemy prace dzieci – pacjentów Ośrodka OL-R "Bucze", które powstały podczas zajęć wychowawczych w grupie III. (Silny wiatr nie zachęcał do spaceru, a plastelina wyzwoliła spontaniczną twórczość... .)

Opiekun grupy: mgr Barbara Marsula