logoS


TURNUS REHABILITACYJNO-LECZNICZY (NFZ)

Przyjęcie dziecka na leczenie w Ośrodku odbywa się na podstawie skierowania na druku „skierowanie do szpitala” wystawionego przez lekarza specjalistę: alergologa, pulmonologa lub lekarza rehabilitacji medycznej.

Wystawienie skierowania nie obciąża budżetu lekarza kierującego.

W trakcie pobytu w Ośrodku, dziecko objęte jest całodobową opieką lekarsko-pielęgniarską. Obok leczenia klimatycznego stosowana jest terapia farmakologiczna oraz różne rodzaje inhalacji, zabiegi rehabilitacyjne układu oddechowego (masaże segmantarne, aquavibronem, drenaże i inne) jak również rehabilitacja układu ruchu u dzieci z wadami postawy. Istnieje też możliwość rehabilitacji dzieci ze współistniejącymi innymi przewlekłymi schorzeniami (jak padaczka, choroby układu pokarmowego, moczowego, niewielkiego stopnia niedorozwój psycho-ruchowy, itp.).

Wskazania do leczenia w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze" Sp. z o.o.:

 • nawracające schorzenia dolnych dróg oddechowych
 • astma oskrzelowa
 • obturacyjne zapalenia oskrzeli spowodowane czynnikami bakteryjnymi
 • refluks żołądkowo-przełykowy
 • mukowiscydoza
 • dysplazja oskrzelowo-płucna
 • schorzenia dróg oddechowych współistniejące z innymi, przewlekłymi schorzeniami takimi jak: padaczka, zaburzenia rozwoju psycho-somatycznego, zespoły złego wchłaniania, infekcje dróg moczowych, zespół nerczycowy, wady serca, niektóre schorzenia genetyczne i  inne.

W trakcie pobytu w Ośrodku prowadzona jest również edukacja w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci uczęszczają na zajęcia w oddziałach szkolnych i na zajęcia wychowawcze. Po zakończonym turnusie wszystkie zgromadzone oceny i opinie są przesyłane przez nauczycieli z ZSS w Skoczowie do macierzystych szkół pacjentów.

Kontakt do ZSS w Skoczowie:

Kierownik Zespołu Pozalekcyjnego w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze" w Górkach Wielich sp.z o.o. mgr Bożena Nowak tel. 33 479 33 49, 33 858 72 00, 605 881 269

Harmonogram dnia:

06:00 Pobudka
07:30 Śniadanie
08:00 Zabiegi rehabilitacyjne, badania / zajęcia szkolno-wychowawcze
12:45 Obiad
12:30 Zabiegi rehabilitacyjne, badania / zajęcia szkolno-wychowawcze
15:00 Podwieczorek
15:30 Zabiegi rehabilitacyjne, badania / zajęcia szkolno-wychowawcze
17:30 Kolacja
18:30 Toaleta wieczorna
21:00 Cisza nocna

W czasie pobytu w Ośrodku staramy się umilać naszym podopiecznym czas proponując dodatkowe

 • jazdę konną,
 • zwiedzanie muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej,
 • wizyta w Chacie Chlebowej,
 • piesze wycieczki w góry,
 • liczne gry i zabawy plenerowe i świetlicowe,

 

Terminy przyjęć na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze w 2020 roku

TURNUS DATA
PRZYJĘCIA
DZIEŃ
TYGODNIA
DATA
WYPISU
DZIEŃ
TYGODNIA
ILOŚĆ
OSOBODNI
- 1 - 2.01.2020 Czwartek 18.01.2020 Sobota 16
- 2 - 20.01.2020 Poniedziałek 8.02.2020 Sobota 19
- 3 - 10.02.2020 Poniedziałek 29.02.2020 Sobota 19
- 4 - 2.03.2020 Poniedziałek 21.03.2020 Sobota 19
- 5 - 23.03.2020 Poniedziałek 9.04.2020 Czwartek 17
- 6 - 14.04.2020 Wtorek 2.05.2020 Sobota 18
- 7 - 4.05.2020 Poniedziałek 23.05.2020 Sobota 19
- 8 - 25.05.2020 Poniedziałek 13.06.2020 Sobota 19
- 9 - 15.06.2020 Poniedziałek 4.07.2020 Sobota 19
- 10 - 6.07.2020 Poniedziałek 18.07.2020 Sobota 12
- 11 - 20.07.2020 Poniedziałek 8.08.2020 Sobota 19
- 12 - 10.08.2020 Poniedziałek 29.08.2020 Sobota 19
- 13 - 31.08.2020 Poniedziałek 12.09.2020 Sobota 12
- 14 - 14.09.2020 Poniedziałek 3.10.2020 Sobota 19
- 15 - 5.10.2020 Poniedziałek 24.10.2020 Sobota 19
- 16 - 26.10.2020 Poniedziałek 14.11.2020 Sobota 19
- 17 - 16.11.2020 Poniedziałek 5.12.2020 Sobota 19
- 18 - 7.12.2020 Poniedziałek 23.12.2020 Środa 16