logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

loga

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych realizuje projekt pn. „Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o.”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług dla pacjentów oraz personelu Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu HIS umożliwiającego prowadzenia EDM zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia celem poprawy, jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu cieszyńskiego i województwa śląskiego i regionu Polski południowej.

W ramach projektu zostaną udostępnione następujące e-usługi na 4 poziomie dojrzałości:  e-Rejestracja,  e-Kontrahent,  e-Konsultacje, e-Dokumentacja (ewyniki), e-Wywiad, e-Wizyty. Zostanie również dostarczony i wdrożony zintegrowany system obsługi szpitala HIS pozwalający na realizację tych usług dla pacjentów. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, poprawę bezpieczeństwa pacjentów przez poprawę dostępu lekarzy do wyników badań, zwiększenia stopnia usamodzielnienia pacjentów przez deinstytucjonalizcję usług zdrowotnych.

Wartość Projektu: 1.511.754,70 zł

Dofinansowanie z EFRR: 1.259.146,73 zł

Wkład własny: 222.202,37 zł