logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE TURNUSU

Rozpoczęcie i zakończenie turnusu:

1. Rozpoczęcie turnusu rehabilitacyjnego następuje w dniu wyznaczonym na skierowaniu o godzinie 12.45 – pobyt rozpoczyna się obiadem, natomiast zakończenie turnusu rehabilitacyjnego kończy się śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

2. W przypadku wolnych miejsc, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem pobyt może rozpocząć się dzień wcześniej- obowiązuje opłata za nocleg opiekuna w wysokości 44 zł (płatna w kasie Ośrodka w dniu przyjęcia).

3. W dniu rozpoczęcia turnusu należy zgłosić się do dyżurki pielęgniarskiej w Budynku Matki i Dziecka w celu zakwaterowania.

4. Wszelkie formalności związane z przyjęciem załatwiane są w Budynku Głównym II p od godziny 8.00 w sekretariacie Ośrodka p. 212 – formalności medyczne, a następnie p. 215- umowa, płatności, karta obiegowa.

Informacje dodatkowe:

1. Wyjazd na przepustkę lub skrócenie pobytu w Ośrodku są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza.