logoS


buczeHead buczeHead1 buczeHead10 buczeHead11 buczeHead2 buczeHead3 buczeHead4 buczeHead5 buczeHead6 buczeHead7 buczeHead8 buczeHead9

aktualne zasady odwiedzin pacjentów

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA TURNUS REHABILITACYJNY...


 • posiadaną dokumentację medyczną - karty wypisowe, opinie specjalistów, zalecenia lekarskie itp.,
 • stale pobierane leki,
 • zaświadczenie szkolne, której klasy dziecko jest uczniem, jaki materiał musi przerobić itp.,
 • podręczniki szkolne, zeszyty i przybory szkolne,
 • odzież wierzchnią i bieliznę dziecięcą,
 • ubrania dostosowane do pory roku ( WAŻNE: PODPISANE!!!)
 • buty dostosowane do pory roku oraz miękkie obuwie na zmianę,
 • szlafrok, piżamy,
 • 2 ręczniki w tym jeden duży kąpielowy,
 • strój gimnastyczny i obuwie zamienne  (w woreczku podpisane)
 • przybory toaletowe,
UWAGA!

Wszystkie rzeczy dziecka powinny być oznakowane, podpisane ponieważ nie jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkimi rzeczami, które przynależą do dziecka. Po wypraniu rzeczy jest jeden kosz zbiorczy czystych, z którego dzieci (a jest ich większość) , nie potrafią rozpoznac swoich rzeczy.

Zabrania się posiadania telefonów komórkowych i innych cennych rzeczy w pokojach. Cenne przedmioty i telefony przy przyjęciu do Ośrodka należy oddać do depozytu pielęgniarce dyżurnej. W przypadku zatajenia informacji o posiadanym przez dziecko telefonie lub innym cennym przedmiocie personel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za w/w przedmioty na okoliczność kradzieży, zgubienia itp.

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE TURNUSU

Rozpoczęcie i zakończenie turnusu:

1. Rozpoczęcie turnusu rehabilitacyjnego następuje w dniu wyznaczonym na skierowaniu o godzinie 12.45 – pobyt rozpoczyna się obiadem, natomiast zakończenie turnusu rehabilitacyjnego kończy się śniadaniem w ostatnim dniu pobytu.

2. W przypadku wolnych miejsc, po wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem pobyt może rozpocząć się dzień wcześniej- obowiązuje opłata za nocleg opiekuna w wysokości 44 zł (płatna w kasie Ośrodka w dniu przyjęcia).

3. W dniu rozpoczęcia turnusu należy zgłosić się do dyżurki pielęgniarskiej w Budynku Matki i Dziecka w celu zakwaterowania.

4. Wszelkie formalności związane z przyjęciem załatwiane są w Budynku Głównym II p od godziny 8.00 w sekretariacie Ośrodka p. 212 – formalności medyczne, a następnie p. 215- umowa, płatności, karta obiegowa.

Informacje dodatkowe:

1. Wyjazd na przepustkę lub skrócenie pobytu w Ośrodku są możliwe tylko po uzyskaniu zgody lekarza.

WARUNKI REZERWACJI ODPŁATNYCH POBYTÓW OPIEKUNÓW

Rezerwacja i warunki płatności:

Zawarcie umowy na odpłatny pobyt opiekuna następuje po dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu poprzez terminową wpłatę zaliczki w wysokości 300 złotych od pokoju w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Opłatę rezerwacyjną należy dokonać przelewem bankowym na konto: Bank Zachodni WBK nr konta: 67 1090 1782 0000 0001 2960 3251. Pozostałą część opłaty należy uiścić przelewem najpóźniej na 5 dni przed planowanym przyjazdemIstnieje również możliwość płatności  w dniu przyjazdu kartą płatniczą lub gotówką. Brak wpłaty upoważnia Ośrodek do odmowy przyjęcia.

Warunki rezygnacji:

Opiekun może odwołać rezerwację, składając oświadczenie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na więcej niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu Ośrodek zwraca 50% opłaty rezerwacyjnej, a w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z pobytu w trakcie leczenia dziecka, Ośrodek zwraca 50 % opłaty za pobyt opiekuna, proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do wykorzystania.

W przypadku rezygnacji, udokumentowanej sytuacją losową (np. wypadek,zgon członka rodziny- potwierdzone stosownym dokumentem) w trakcie leczenia dziecka, Ośrodek zwraca 75 % opłaty za pobyt opiekuna.

Zapraszamy wszystkich czytelników, zarówno małych jak i tych starszych do odwiedzenia szpitalnej Bajkowozowni. Dzięki nawiązaniu kontaktu z Fundacją "Serdecznik" udało się pozyskać dla naszych małych pacjentów Bajkowóz wraz z Kulturą Dostępną, pełen interesujących książek i baśniowych niespodzianek.  Na początku każdego turnusu rehabilitacyjnego zostaje wywieszony harmonogram korzystania z wypożyczalni na tablicach ogłoszeń Osrodka.

Zachęcamy do odwiedzenia Bajkowozowni.