logoS


Plan połączenia Spółki pod firmą  Śląskie Centrum Reumatoligii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. oraz Spółki pod firmą  OLR "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.

Do pobrania  :: plan połączenia 


 

MBO plakat V1 2022

 


 

Województwo Śląskie uruchamia w dniu dzisiejszym praktyczne narzędzie pomocne dla skojarzenia mieszkańców naszego regionu oferujących pomoc mieszkaniową dla obywateli Ukrainy

✅ Baza danych jest narzędziem pozwalającym z jednej strony – skojarzyć osoby, które chcą pomóc uchodźcom, z drugiej strony jest pomocne dla osób poszukujących lokum dla osób         dotkniętych problemem wojny, które znajdują się na terenie naszego Województwa.

✅ Strona jest prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Adres strony internetowej: https://slaskiedlaukrainy.pl.

✅ Administratorem strony i podmiotem prowadzącym bazę danych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ℹ️ Uwaga – baza danych zbiera oferty nie mające charakteru komercyjnego.

Województwo Śląskie #ŚląskieDlaUkrainy

a

b

OŚRODEK LECZNICZO- REHABILITACYJNY "BUCZE" DLA  UKRAINY

Początkiem marca Ośrodek Leczniczo- Rehabilitacyjny "BUCZE" Sp. z o.o. zorganizował wśród swoich pracowników zbiórkę charytatywną dla mieszkańców Ukrainy, na terenie której trwa wojna. Zostały zakupione produkty spożywcze na łączną wartość 1.064,14 złotych. Zebrane rzeczy zostały spakowane i przewiezione do magazynu przy Al. Roździeńskiego 188 w Katowicach.IMG 20220308 WA0002

UWAGA! NOWY harmonogram turnusów na 2022. Prosimy o zapoznanie się z aktualną informacją poniżej.

 

Terminy przyjęć na turnusy rehabilitacyjno-lecznicze w 2022 roku

Turnus Data przyjęcia Dzień tygodnia Data wypisu Dzien tygodnia Ilośc dni
           
- 1 - 03.01.2022 Poniedziałek 22.01.2022 Sobota 19
- 2 - 24.01.2022 Poniedziałek 12.02.2022 Sobota 19
- 3 - 14.02.2022 Poniedziałek 05.03.2022 Sobota 19
- 4 - 07.03.2022 Poniedziałek 26.03.2022 Sobota 19
- 5 - 28.03.2022 Poniedziałek 15.04.2022 Piątek 18
- 6 - 19.04.2022 Wtorek 07.05.2022 Sobota 18
- 7 - 09.05.2022 Poniedziałek 28.05.2022 Sobota 19
- 8 - 30.05.2022 Poniedziałek 18.06.2022 Sobota 19
- 9 - 20.06.2022 Poniedziałek 09.07.2022 Sobota 19
-10- 11.07.2022 Poniedziałek 30.07.2022 Sobota 19
-11- 01.08.2022 Poniedziałek 20.08.2022 Sobota 19
-12- 22.08.2022 Poniedziałek 10.09.2022 Sobota 19
-13- 12.09.2022 Poniedziałek 01.10.2022 Sobota 19
-14- 03.10.2022 Poniedziałek 22.10.2022 Sobota 19
-15- 24.10.2022 Poniedziałek 12.11.2022 Sobota 19
-16- 14.11.2022 Poniedziałek 03.12.2022 Sobota 19
-17- 05.12.2022 Poniedziałek 23.12.2022 Piątek 18
           

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów/wychowanków przebywających czasowo na leczeniu

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze w Górkach Wielkich

Procedury postepowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie szkoły przyszpitalnej w Górkach Wielkich

 Na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach
  • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
    1 września 2020 r.
  • Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Sars-Cov-2 Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Bucze z dnia 12 maja 2020 r.

 

komunikat prezesa zarządu

202106211259


Organizacja nauki i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Podczas pobytu w  Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Bucze "dzieci w wieku szkolnym objęte są nauczaniem oraz specjalnymi działaniami opiekuńczo-wychowawczymi.

Szkoła i Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych wchodzą w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie (www.zss.skoczow.pl), ul. Mickiewicza 12.

Podstawa prawna:

art. 3, pkt 1a, lit.b i art.71c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U.2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami )

oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r., w sprawie organizacji kształcenia oraz warunkówi form realizowania specjalnych działań opiekuńczo wychowawczychw przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.