Skip to main content
Logotypy projektów unijnych, rzeczypospolitej oraz funduszów europejskich
telefon

Telefon

+48 33 8539-297
Adres

Adres

Harcerska 31, Górki Wielkie

Wdrożenie e-usług dla pacjentów Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie, dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, realizuje projekt pn., "Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o."

Celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług dla pacjentów oraz personelu OLR Bucze w Górkach Wielkich poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu HIS umożliwiającego prowadzenie EDM zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu cieszyńskiego, województwa śląskiego i regionu Polski południowej. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę dostępu lekarzy do wyników badań, zwiększenia stopnia usamodzielnienia pacjentów przez deinstytucjonalizację usług zdrowotnych.

Dofinansowanie projektu z UE:

Wartość projektu: 1.475.694,96zł
Dofinansowanie z EFRR: 1.254.340,72zł
Wkład własny: 221.354,24zł

www.mapadotacji.gov.pl